Архивска грађа фондова и збирки Историјског архива доступна је грађанима- корисницима када се по захтевима правних и физичких лица, на основу законских прописа издају уверења, потврде о чињеницама садржаним у архивској грађи, или се издају оверне копије докумената.

У начелу, Архиву се обраћате писменим или усменим поднеском (лично, поштом или електронском поштом). Овог правила не држимо се ригидно, те се из разлога економичности, и Ваше обраћање телефоном увек разматра као и сваки други поднесак.

Приликом обраћања Архиву пожељно је да Ваш захтев буде што прецизнији и да садржи што више корисних информација које ће нам олакшати истраживање у фондовима. На тај начин ћете и проналажење жељеног документа учинити извеснијим.

Време резервисано за примање поднесака странака је између 8:00 и 13:00 часова, сваког радног дана. Молимо Вас за стрпљење приликом чекања да се Ваш захтев реши. Тренутно је, посебно када су у питању захтеви за прикупљање документације у поступку  реституције одузете иовине, број захтева изузетно велики, а број запослених који их решавају – мали. Због оскудних податакан којима странке располажу, истраживање се често закомпликује.

Сваки одговор на Ваш захтев можемо Вам доставити и поштом, на кућну адресу, тако да нема потребе  да се излажете трошковима путовања до Беле Цркве. Ако се ипак одлучите да дођете лично, налазимо се у главној улици, преко пута Румунске цркве. Из правца Вршца возите право, без скретања, све до семафора, а  на семафору скрените лево: након педесет метара, са леве стране, налази се зграда Архива. Из правца Ковина возите без скретања све до другог семафора, где скрећете лево, у главну улицу. Након следећег (трећег) семафора, педесет  метара даље, са леве стране, налази се зграда Архива