Поштовани,

на левој страни налазе се обрасци поднесака на којима се можете обраћати Историјском архиву. Није нужно попунити  сваку рубрику, али је добро и пожељно дати што више и што прецизнијих података. Када уснимите образац у ваш рачунар и попуните га,  образац можете послати на нашу е-маил адресу или редовном поштом.

Са десне стране кликом на одговарајући линк можете прочитати објашњења о условима коришћења архивске градје која се чува у овом Архиву, као и о начину чувања и обавезама које имају ствараоци архивске грађе према сопственој документацији, оној  коју чувају у својим депоима.