Изложбе/Издаваштво

Изложбена сала Историјског архива стављена је у функцију крајем 2006. године, чиме се стварају услови  да почне и жива изложбена активност овог Архива. Две године касније, кроз  сценографију пројекта  „Бела варош иза дуге“, и двориште архивског здања примило је изглед банатског градића из деветнаестог века и оплемењено цвећем и бојама претворено је у летњу позорницу.

Успешно смо се опробали поставкама класичних архивских изложби, схвативши брзо и предности и мане таквог начина презентације архивске грађе. Просечном посетиоцу архивски документи личе једни на друге, за око нису атрактивни попут музејских експоната, изискују доста стрпљења и одређено предзнање о догађају на који се односе, а пре свега изискују наочари – средовечни посетилац који их је заборавио код куће од свих утисака које понесе са такве изложбе најдуже ће памтити своје кисело лице!

Елем, определили смо се да излагање архивских докумената буде саставни део сваке приредбе – мултимедијалног  перформанса којим смо се последњих година представљали јавности, али  и за то да сваки пут публици саопштимо нешто на нов начин и да је пренесемо у време које јој представљамо: сликом, бојом, звуком, мирисом, укусом, осветљењем и пре свега – поруком и емоцијом.

Информација саопштена на тај начин дубље се урезује у памћење посетиоца.

Радост стварања, креирања и домаштавања такве поставке и код нас је дубља.

Број посетилаца је већи. Имиџ установе је бољи. Тиме широм отварамо врата Архива и демистификујемо посао којим се бавимо... Живимо са својим суграђанима и заиста постајемо део средине у којој деламо.

Изложба "Три фртаља младости"
Изложба "Кадиш за Миру Епстајн"
Изложба "Под скутом светог Трифуна"