Уколико се бавите истраживачким радом у архивским фондовима, писањем научних или семинарских радова, архивска  читаоница Вам је на располагању сваког радног дана у времену од 8:00 до 13:30 часова.

Наравно, трудимо се да у том погледу будемо еластични, те да истраживачима (поготову онима који нису из Беле Цркве) излазимо у сусрет продуживши радно време читаонице када околности то изискују.

Пожељно је да се путем телефона или e-mail поруком, неколико дана раније,  најавите и укратко кажете нешто о теми или архивском фонду који је предмет Вашег интересовања. Тако штедите и своје и наше време.

На тај наћин ћемо на време припремити документа која Вас занимају, а уједно избегавамо ситуације да због малог броја запослених, тог дана одсутних или  случајно ангажованих на другим хитним пословима у Архиву, не добијете квалитену услугу или информацију.