У регистар архивских фондова уписано је  688 фондова, од чега су 33 збирке и два лична фонда. Језици на које се може наићи у архивским фондовима су српски, мађарски, немачки  и руски. Документи у овим фондовима садрже историјске, економске, политичке, социолошке и друге податке о местима која се налазе на територијалном подручју Архива, а такође и у  много ширем региону. Најстарији фонд представљају црквене матичне књиге Римокатоличке цркве из Вршца односно именици рођених, венчаних и умрлих из 1723. године. Најзначајнији фонд у Архиву је фонд града Беле Цркве са уређеним сенатом 1786-1918. Архив такође поседује и збирку мапа.

 

Дигитализација и микрофилмовање

Микрофилмовани су делови два фонда:

  •   Магистрат Бела Црква  (Регуалтив Војне границе и регистар)
  •   Окружни суд Бела Црква (судски процес о суђењу комунистима)

Дигитализовано је до сада уз помоћ скенера и фото апарата:

  •   545 црквених матичних књига  (40 фондова)
  •   старе разгледнице,  мапе,  пројекти,  и остала појединачна документа из фондова

 

 

Погледајте - Топографски водич