Архив поседују своју библиотеку која је на раполагању истраживачима.

Књиге  и часописи су у распону од 18. века па све до данашних дана:

  •  укупан број  књига                = 3836
  •  укупан број часописа и новина = 1246
  •  старе и ретке књиге                 =    25